Kedves Leendő Partnerünk!

Köszöntünk az AQA – Automotive Qulity Academy kooperatív képzési modell iránt érdeklődők körében. Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a képzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

A képzés megvalósítása során folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségét azon vállatok, szervezetek képviselőivel és szakértőivel:

  • akik azonosulni tudnak képzési modellünk célkitűzéseivel
  • akik a minőségügy valamely területen kiemelkedő eredményeket értek el és ezen best practic-ok átadását szakértő munkatársuk delegálása által tennék közzé képzési modell megvalósítása során
  • akik a minőségtudatosság fokozása érdekében egy komplex és átfogó minőségügyi oktatás áltál kívánják tovább képezni munkatársaikat.

Bízunk benne, hogy IIASA Shiba díjas képzési modellünk felkeltett érdeklődését.

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a képzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. További kérdések esetén a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére. 

A KÉPZÉS INDOKOLTSÁGA 

Autóipari minőségirányítással foglalkozó szakértők és a Pannon Egyetem Mérnöki Karának munkatársai egy új vállalati képzési modellt dolgoztak ki. Vezetőként, szakemberként gondolkodtak már azon, hogy mit kell tudnia egy minőségbiztosítási mérnöknek az autóiparban? Tapasztalatból írjuk, nem csekély feladat a szükséges kompetenciák meghatározása. Alapvető - vevői - elvárás az ISO/TS, 8D, FMEA, CP, SPC, MSA, APQP, PPAP, Lean, SixSigma ismeretek dokumentált megléte. A teljesség igénye nélkül csokorba szedett mozaikszavakhoz kapcsolódó technikák és eszközök tudatos, hatékony, rendszerszintű alkalmazása további speciális módszertani ismereteket, kompetenciákat igényel. Szintén kritikus fontosságúak a vevő specifikus követelmények, az autóipari jogszabályi és egyéb szabvány ismeretek, a termékfelelősség és a termékbiztonság jogszabályainak összefüggései, a metrológiai és minőségköltségek alapismeretei.

FILOZÓFIA 

Hiszünk abban, hogy a megoldást az ismeretek gyors és hatékony átadására a „learning by doing” elv jelenti, - amit a képzési koncepció kidolgozása során szem előtt tartottunk- a gyakorlatorientált szakemberek és az egyetemi és vállalati konzorciumi struktúra támogatásával.

A KÉPZÉS TARTALMA 

A képzés tartalmával, kialakításával és megvalósításával szemben számos elvárást támasztott az ipari és egyetemi szakemberekből szerveződött szakmai bizottság. A jelenleg működő, hasonló szakmérnöki képzések elemzését követően alapvető elvárás volt a rövidebb képzési idő (szakmérnök képzés esetén 1 év, a képzés moduljait jelentő tréningek esetén 1-2 nap), a tömbösített tantárgyi struktúra, a megosztott / kihelyezett helyszín (egyetemi / ipari környezet), az e-learing eszközökkel támogatott levelező képzési forma, a rugalmas felvételi eljárás és hallgatói ügyintézés. A képzés szakmai tartalmának kialakításakor megvizsgáltuk az autóipari vállalatoknak a vevői elvárásaikra visszavezethető, munkatársaikkal szemben támasztott szakmai elvárásait.

 

A KÉPZÉSI MODELL

Ez a képzési modell nem más mint egy alapvetően posztgraduális szakmérnök képzés, melynek megvalósítása során a képzésben résztvevőnek egyaránt lehetősége van horizontális és vertikális (szakmérnöki / tréning jellegű) képzési formák elvégzésére.

Az oktatók jelentős hányadát a minőségirányítási szakterület irányt maximálisan elkötelezett vállalati szakemberek biztosítják, akik vállalják egy-egy specifikus autóipari szakmai törzsanyag létrehozását is. Ebben a képzési modellben együttesen érvényesül a társadalmi felelősségvállalás, a best practice és a folyamatos fejlesztés alapgondolata, amit jól mutat a képzésben résztvevő oktatók önkéntes közreműködése, személyes és szervezetük elméleti és gyakorlati tudásának strukturált újraelosztása, valamint munkatársaik képzésbe történő bevonása.

A képzés kialakítása során a vállalatok részéről elsődleges szempont volt a meglévő gyakorlati ismeretek átadása, és a Benchmarking tevékenység erősítése. Az összegyűlt „lessons learned” adatbázisok alapján számos gyakorlati példa és esettanulmány készül el és válik elérhetővé egy online oktatástámogató e-learning Moodle alkalmazás segítségével.

A képzési forma további érdekessége a portfólió módszer alapján kialakított értékelési struktúra, melynek keretein belül valamennyi résztvevő egy éven keresztül a munkahelyi vezetője által jóváhagyott konkrét projekt megvalósítása során igazolja az egyes modulok elsajátítását. Ideális esetben ez a komplex elemző és fejlesztő tevékenység a delegáló szervezet számára is jelentős hozzáadott értéket képvisel. 

AQA tájékoztatás (PDF)

AQA brochure (PDF)