Auditálási alapismeretek

Modul oktatója:

Harazin Tibor

Modulprogram:

image9

 • Az auditálásra vonatkozó szabványi és vevői követelmények
 • Auditálás folyamata megvalósítása (ISO 19011)
 • Belső auditok tervezése
 • Folyamat és rendszer aduitok megvalósítása
 • Speciális auditálási módszerek
 • Auditorok képzettsége
 • Audit technikák és módszerek
 • Audit dokumentumok kezelése
 • image10 Audit eredmények kezelése
 • Az audit mint a folyamatos fejlesztés eszköze

Megszerezhető ismeret:

 • Képessé válik belső auditori rendszer értékelésére
 • Képessé válik az auditálásra vonatkozó követelmények leképezésére
 • Képessé válik belső audit program elkészítésére
 • image11 Képessé válik belső audit végrehajtására co-auditorkétn
 • Képessé válik audit jegyzőkönyv elkészítésére
 • Képessé válik auditálási módszerek alkalmazására
 • Képessé válik az audit eredményeinek kezelésére
 • Képessé válik auditor értékelési rendszer elkészítésére
 • Képessé válik auditor kompetencia fejlesztési program elkészítésére
 • Képessé válik belső audit típusok, módszerek integrálására