Autóipari jogszabályi környezet

Modul oktatója:

Dr. Veress Gábor

Modulprogram:

 • jogrendszer, jogalkotás
 • nemzeti minőségügyi jogi szabályozás
 • fogyasztóvédelem, termékbiztonság
 • Ptk, termékfelelősség, szerződésjog
 • szakmai jogi szabályozás (technical regulation)
 • piacfelügyelet
 • iparjogvédelem
 • mérésügy
 • szabványosítás, nemzeti szabványosítás
 • megfelelőség-vizsgálat, tanúsítás, akkreditálás
 • környezetvédelem, hulladékgazdálkodás
 • munkajog, munkavédelem
 • autóipari jogszabályok

Megszerezhető ismeret:

 • képessé válik az autóipari jogszabályok értelmezésére
 • képessé válik az autóipari jogszabályok alkalmazására
 • képessé válik a termékfelelősség értelmezésére
 • képessé válik a termékfelelősség alkalmazására
 • képessé válik a termékbiztonság értelmezésére
 • képessé válik a terméktanúsítás jogi értelmezésére
 • képessé válik a terméktanúsítás alkalmazására
 • képessé válik a mérésügyi jogszabályok alkalmazására
 • képessé válik a munkavédelmi jogszabályok alkalmazására
 • képessé válik a környezetvédelmi jogszabályok alkalmazására