Szoftverrel támogatott minőségirányítás

Modul oktatója:

Abonyi János

Modulprogram:

  • A minőségirányításban alkalmazott szoftverek típusai
  • A minőségirányítási rendszerek kapcsolódó követelményei
  • A szoftverek kiválasztának szempontrendszere
  • Folyamatfejlesztés - OEE - Folymatszimuláció és folyamatoptimálás eszközei
  • Minőség- és kulcs teljesítménymutatók kezelés
  • Folyamatfejlesztés BPMN eszközei

Megszerezhető ismeret:

  • Ismeri a járműiparban alkamazott minőségirányításhoz és folyamatfejlesztéshez alkalmazható szoftverek típusait
  • Képes a munkáját támogató kapcsolódó szoftverbeszerzések és fejlesztések koordinálására
  • Ismeri a folyamatfejlesztés alapfogalmait, mérőszámait, számításuk és kezelésük módszertanát
  • Képes legalább egy folyamatszimulációs program alkalmazására, paraméterezésére, az eredmények kiértékelésére, értelmezésére.